CG eGOV - verzia 2017.3.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 17.12.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 897290 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1271670 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 6204840 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8791780 Spolu: 17165580 Spolu: 17165580
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 17.12.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 645117,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 197093,5 Granty a transfery (S144042005): -375180,0 Daňové príjmy (S144042005): 563048,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 252172,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1074576,5 Granty a transfery (S144042004): 6580020,0 Daňové príjmy (S144042004): 8228731,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 897290 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1271670 Granty a transfery (S144042003): 6204840 Daňové príjmy (S144042003): 8791780 Spolu: 17165580 Spolu: 17165580 Spolu: 16135500,6 Spolu: 16135500,6 Spolu: 1030079,5 Spolu: 1030079,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.