CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Cieľom tohto portálu je poskytovať údaje o administratívnom členení mesta, o počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, o rozpočte mesta, o objednávkach a dodávateľských faktúrach v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a údaje o daňových dlžníkoch v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávky a dodávateľské faktúry zverejňované od 1.1.2011 do 21.3.2016 a zverejňovanie zmlúv nájdete na stránke:

www.trebisov.sk - Zmluvy, faktúry, objednávky

Podporované verzie prehliadačov:
MS Internet Explorer (MS IE) od verzie 7 (nastavenie MS IE, MS IE 8+ v móde kompatibility 7), Chrome od verzie 29, Mozilla Firefox od verzie 3.6, Opera od verzie 11.

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.