CG eGOV - verzia 2020.1.2.200131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2018680 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1200000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1262800 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 10278440 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11178360 Spolu: 25938280 Spolu: 25938280
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2018680,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1200000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1093774,9 Granty a transfery (S144042005): 8652584,4 Daňové príjmy (S144042005): 10109736,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 169025,1 Granty a transfery (S144042004): 1625855,6 Daňové príjmy (S144042004): 1068623,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2018680 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1200000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1262800 Granty a transfery (S144042003): 10278440 Daňové príjmy (S144042003): 11178360 Spolu: 25938280 Spolu: 25938280 Spolu: 2863504,3 Spolu: 2863504,3 Spolu: 23074775,7 Spolu: 23074775,7
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.