CG eGOV - verzia 2019.5.2.190930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 14.11.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1550950 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1057050 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 9587090 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 10598540 Spolu: 25793630 Spolu: 25793630
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 14.11.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1098507,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): -23309,5 Granty a transfery (S144042005): 2001506,9 Daňové príjmy (S144042005): 1673750,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 452442,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1080359,5 Granty a transfery (S144042004): 7585583,2 Daňové príjmy (S144042004): 8924789,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1550950 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1057050 Granty a transfery (S144042003): 9587090 Daňové príjmy (S144042003): 10598540 Spolu: 25793630 Spolu: 25793630 Spolu: 18043175,0 Spolu: 18043175,0 Spolu: 7750455,0 Spolu: 7750455,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.