CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1063450 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2330000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1262800 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 10305570 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11178360 Spolu: 26140180 Spolu: 26140180
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -195674,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 610867,1 Nedaňové príjmy (S144042005): 177566,3 Granty a transfery (S144042005): 2427894,0 Daňové príjmy (S144042005): 2495945,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1259124,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1719132,9 Nedaňové príjmy (S144042004): 1085233,7 Granty a transfery (S144042004): 7877676,0 Daňové príjmy (S144042004): 8682414,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1063450 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2330000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1262800 Granty a transfery (S144042003): 10305570 Daňové príjmy (S144042003): 11178360 Spolu: 26140180 Spolu: 26140180 Spolu: 20623581,6 Spolu: 20623581,6 Spolu: 5516598,4 Spolu: 5516598,4
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.