CG eGOV - verzia 2020.2.2.200331-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 06.06.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 903450 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2330000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1262800 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 10305570 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11178360 Spolu: 25980180 Spolu: 25980180
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 06.06.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 870466,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1903749,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 583689,6 Granty a transfery (S144042005): 5462460,7 Daňové príjmy (S144042005): 6611504,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 32983,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 426250,6 Nedaňové príjmy (S144042004): 679110,5 Granty a transfery (S144042004): 4843109,3 Daňové príjmy (S144042004): 4566855,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 903450 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2330000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1262800 Granty a transfery (S144042003): 10305570 Daňové príjmy (S144042003): 11178360 Spolu: 25980180 Spolu: 25980180 Spolu: 10548309,3 Spolu: 10548309,3 Spolu: 15431870,8 Spolu: 15431870,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.