CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 15.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1550950 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1057050 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 9587090 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 10598540 Spolu: 25793630 Spolu: 25793630
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 15.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1171502,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 142773,6 Granty a transfery (S144042005): 3159950,7 Daňové príjmy (S144042005): 3255746,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 379447,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 914276,4 Granty a transfery (S144042004): 6427139,3 Daňové príjmy (S144042004): 7342793,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1550950 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 1057050 Granty a transfery (S144042003): 9587090 Daňové príjmy (S144042003): 10598540 Spolu: 25793630 Spolu: 25793630 Spolu: 15063656,5 Spolu: 15063656,5 Spolu: 10729973,5 Spolu: 10729973,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.